watercolor

Kooperativet

Roligare tillsammans

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, men det är vi som föräldrar som ser till att de får de rätta förutsättningarna. Alla föräldrar deltar på så vis i den dagliga verksamheten.

TJÄNSTGÖRING

Föräldratjänstgöringen är normalt tre eftermiddagar per termin. En tjänstgöringseftermiddag innebär ca 2h från 14:45-17 då pedagogerna har sina planeringspass. Att föräldrarna medverkar i verksamheten ger en naturlig koppling mellan hemmet och förskolan.

STÄDDAG

Under varje termin anordnas en städdag då föräldrarna gör Skalman trivsamt och fint. Då gör vi lite större sysslor som passar bra att göra flera tillsammans. Det ger också en god möjlighet att lära känna de andra föräldrarna.

ANSVARSOMRÅDEN

Ansvaret fördelas mellan föräldrarna genom olika ansvarsområden.
De poster som vanligtvis finns är:
– Ordförande
– Ekonomiansvarig
– Personalansvarig
– Lokalansvarig

– IT och rekrytering
– Suppleant
– Revisor
– Vikarieansvarig
– IT-ansvarig
– Festansvarig
– Stipendieansvar

– Valberedning

SÅ FUNKAR DET

Föräldrakooperativet Skalman drivs i form av ekonomisk förening och har en styrelse bestående av föräldrar. De anställda pedagogerna tar hand om den pedagogiska utvecklingen, men det är vi föräldrar som beslutar i små och stora frågor.

STYRELSE

Styrelsen sammanträder ungefär en kväll per månad. Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, lokalansvarig och antagning/markandsavsvarig.  De är ansvariga för verksamheten och fattar de beslut som krävs för att förskolan ska drivas enligt verksamhetshandboken samt riktlinjer man kommit fram till under föräldramöten.  Under tiden på Skalman innehar varje familj en styrelsepost eller ett styrelseliknande förtroendeuppdrag under två år/ barn.

FÖRÄLDRAMÖTEN

En gång om året ses vi på föräldramöte samt en gång om året har vi en stämma. Där fattar vi beslut om hur verksamheten ska bedrivas. Vi fastställer stadgar och ger även direktiv och mandat till styrelsen att sköta den löpande verksamheten. Varje förälder har en röst, men alla kan göra sin stämma hörd.

Lokalansvarig har även en fixarlista där saker som behöver fixas noteras.  Denna delegeras ut till familjer i kooperativet. Två veckor har man då på sig att åtgärda det som behöver göras – det kan t ex vara att skruva upp en lampa, att handla vissa basvaror eller liknande enkla sysslor.

Copyright 2024 Skalmans förskola. Med alla rättigheter.