watercolor

Kooperativet

Skalmans Förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade 1999 av ett antal familjer i Särö med drivkraften att kunna påverka miljön ens barn dagligen vistas i samt möjligheten till mindre barngrupper med mer personal.

Som förälder i kooperativet har du god insyn i verksamheten och nära kontakt med personal och förskolechef. Varannan veckan få du löpande information från personalen i SkalmanNytt där personalen berättar om pågående verksamhet och informerar om viktig händelser etc. Familjerna bjuds in till föräldramöte varje höst och en gång per år (två om så önskas) erbjuder vi individuella utvecklingssamtal.

Vad förväntas av familjerna?

Under tiden på Skalman innehar varje familj en styrelsepost eller ett styrelseliknande förtroendeuppdrag under två år/ barn. I styrelsen ingår en ordförande, en vice ordförande, en ekonomiansvarig, en personalansvarig och en utvecklingsansvarig. De styrelseliknande uppdragen är vikarieansvarig och intagning/valberedning.

Städning, matlagning och liknande sysslor har vi köpt in och alltså behöver föräldrarna inte engagera sig extra i detta.

En förälder per familj är med vid en höst- eller vårstädning / år.

En fixarlista finns i vår hall där saker som behöver fixas noteras. Två veckor har man då på sig att åtgärda det som behöver göras – det kan t ex vara att skruva upp en lampa, att handla vissa basvaror eller liknande enkla sysslor. En gång per termin äter man frukost med barnen tillsammans med en annan förälder då personalen har planeringsmöte för verksamheten.

I mars månad har vi en årlig föreningsstämma samt ett medlemsmöte under hösten. En gemensam höstfest eller after work brukar vi ordna under höstens senare del där deltagandet brukar vara högt!

Avgifter

Skalmans månadsavgifter baseras på de av kommunen fastställda principerna för maxtaxa. Aktuell information om nivåer och principer kan ges av Kungsbacka Kommun.

Familjer med barn på Skalman betalar en medlemsinsats om 200 kr när första barnet börjar på förskolan. Denna insats betalas tillbaka när familjens sista barn lämnar förskolan.

Alla familjer betalar även en årsavgift om 200 kr per år.

Månadsavgifter betalas i förskott. Om Skalmans ekonomi tillåter har vi som ambition att semestermånaden juli, då Skalman normalt är stängt, ska vara avgiftsfri.

Copyright 2019 Skalmans förskola. Med alla rättigheter.